Nokia sắp đưa 4G lên mặt trăng

Nokia sẽ mang Internet 4G lên mặt trăng bằng tên lửa SpaceX cuối 2023, đáp ứng nhu cầu liên lạc của con người trong không gian.