Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.