Các đơn đặt hàng trước của Samsung Galaxy S23 ẩn chứa bất ngờ cực lớn?

Gần 3 tuần sau khi công bố Samsung Galaxy S23, dòng điện thoại thông minh mới của nhà sản xuất Hàn Quốc đã được đặt hàng trước trên phạm vi toàn cầu.