Làm sao để nhận biết điện thoại đang bị chiếm quyền kiểm soát?

Tin tặc có thể xâm nhập điện thoại của bạn, cài đặt phần mềm độc hại và truy cập dữ liệu cá nhân bằng phương thức “hack” màn hình khóa.