Bloomberg: 'Việt Nam đang thành cường quốc về game'

Một thập kỷ sau khi Flappy Bird nổi danh thế giới, Việt Nam được đánh giá là nơi phát triển game hàng đầu, thay vì chỉ gia công phần mềm.