Amazon bắt đầu tự sản xuất TV khi ra mắt Fire TV Omni và 4-Series mới

Thay vì hợp rác với các hãng sản xuất khác và đưa phần mềm vào TV, Amazon giờ đây đã tự làm TV với 2 dòng đầu tiên là Fire TV Omni và 4-Series mới.