Ilya Sutskever - nhân vật trung tâm vụ 'lật đổ' CEO OpenAI

Khi cuộc cải tổ lãnh đạo tại OpenAI nổ ra, nhiều sự chú ý đổ dồn vào nhà khoa học máy tính Ilya Sutskever.