Huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với bước đột phá không còn hộ nghèo

18/12/2023 16:45

Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dần theo từng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức đã đăng ký thực hiện khâu đột phá năm 2023: Trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo.

Huyện Châu Đức là một huyện thuần nông, thuộc vùng sâu, vùng xa và cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhất trên toàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với 15 DTTS anh em cùng sinh sống. Đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Châu Đức có tổng số 706 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,75% so với tổng số hộ dân, trong đó hộ cận nghèo (theo chuẩn quốc gia) là 37 hộ, chiếm tỷ lệ 0,09%; hộ nghèo (theo chuẩn của tỉnh) là 188 hộ, chiếm tỷ lệ 0,46% và hcận nghèo là 481 hộ, chiếm tỷ lệ 1,19%. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, cuối năm 2022 tổng số hộ nghèo là 610 hộ, chiếm tỷ lệ 1,51% so với tổng số hộ dân, không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và cận quốc gia. Xác định chăm lo cho người nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức đã đăng ký thực hiện khâu đột phá năm 2023: Trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo.

z4985871305196-d66952174b24233f5738e33075d729e8-1702892654.jpg

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bà Rịa- Vũng Tàu và nhà tài trợ trao Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo tại huyện Châu Đức.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, cả hệ thống chính trị Châu Đức từ huyện đến cơ sở quyết tâm, kiên trì tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trước hết, đổi mới phương pháp tuyên truyền đến cơ sở bằng người thật, việc thật, mô hình thật nhằm động viên, thuyết phục, giúp hộ nghèo, hộ khó khăn nắm và hiểu cơ bản được những chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững. UBND huyện yêu cầu Ban giảm nghèo các xã, thị trấn đến nhà từng hộ nghèo vận động đồng thuận thoát nghèo, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, và nhu cầu hỗ trợ cụ thể để giúp hộ dân có biện pháp thoát nghèo phù hợp, hiệu quả. Định kỳ hàng quý, MTTQ, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình huyện tổ chức họp chuyên đề và định kỳ hàng tháng, tại các kỳ họp kinh tế - xã hội, UBND huyện nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu giảm nghèo ở cơ sở, từ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các địa phương hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Các nhóm zalo nội bộ cũng được lập để các đơn vị, địa phương thông tin nhanh những hình ảnh, kết quả thực hiện công tác giảm nghèo để lãnh đạo huyện nắm bắt và chỉ đạo kịp thời.

z4985871225546-6cfaa44f606bdfe5ca647ec69de1a705-1702892690.jpg

Anh Đào Văn Hiệp (dân tộc Chơ Ro), ở Thị trấn Ngãi Giao, bên chuồng dê được phát triển đàn từ những con giống hỗ trợ ban đầu.

(Nguồn: Theo MTTQ Châu Đức)

Tổ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo được thành lập nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của các chương trình dự án về nông nghiệp để hỗ trợ cho hộ nghèo. Hướng dẫn hộ nghèo cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi, can thiệp, giúp đỡ kịp thời khi có phát sinh các loại bệnh trên cây con giống nhằm hạn chế tối đa sự thiệt hại nguồn vốn ban đầu. Đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ sinh kế như mua xe nước mía, xe bán thức ăn đường phố, tặng dê giống, bò giống cho hộ nghèo, đã vận động hỗ trợ cho 469 lượt hộ nghèo với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Đồng thời giới thiệu việc làm thủ công tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh nhỏ giúp người dân có thu nhập ổn định.

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2023, đã hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho 18 hộ nghèo, với 27 mô hình chăn nuôi, gồm: 12 mô hình chăn nuôi bò sinh sản, 15 mô hình chăn nuôi dê sinh sản được triển khai tại 09 xã, mỗi xã 03 mô hình, gồm: Đá Bạc, Suối Rao, Sơn Bình, Bình Ba, Bình Giã, Láng Lớn, Xuân Sơn, Bàu Chinh và Bình Trung.

UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành và UBND các xã, thị trấn quan tâm hỗ trợ, giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo. Qua đó, đã giải quyết và hỗ trợ việc làm cho 115 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/tháng và hỗ trợ cho 348 lao động nghèo thực hiện các dự án kinh doanh nhỏ. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Đức giải quyết cho 515 hộ ghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn, với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Về thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2023 đã xây dựng mới 145 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà và 208 nhà vệ sinh cho hộ đồng bào dân tộc nghèo, khó khăn, với tổng số tiền 13.430.000.000 đồng; hỗ trợ con giống cho 149 hộ để phát triển sản xuất, lắp điện sinh hoạt 42 hộ và 157 hộ lắp nước sinh hoạt, hỗ trợ con giống phát triển sản xuất cho 69 hộ nghèo sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn...

Các chương trình vận động, các mô hình của các ban ngành, đoàn thể cũng đóng góp phần lớn vào kết quả giảm nghèo của huyện, điển hình như: Mặt trận Tổ quốc với các hoạt động tháng cao điểm “ Vì người nghèo” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. mô hình “Chia sẽ yêu thương”. Hội Nông dân với phong trào nông dân giúp nông dân nghèo (giúp công lao động, cây giống, con giống). Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình 11 Tổ hợp tác chăn nuôi,  343 nhóm tiết kiệm với 5.004 thành viên giúp cho 4.038 lượt chị em PN vay vốn quay vòng. các mô hình  "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Giúp phụ nữ tự tin thoát nghèo bền vững”,....

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025: thoát nghèo 610/610 hộ. Như vậy, đến cuối năm 2023, huyện Châu Đức không còn hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh (thoát nghèo 610/610 hộ, đạt 100% kế hoạch), hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của cả giai đoạn sớm 02 năm.

Có thể nói, Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng, đồng thuận của người dân, từ đó đã có tác động tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động được các nguồn lực từ cộng đồng xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và thực hiện khâu đột phá về giảm nghèo năm 2023.

Thu Thủy