iPhone 15 đang được cả thế giới chờ đợi, nhưng người dùng sẽ bị "cháy túi" với thay đổi này!

Chúng ta có thể xác nhận rằng iPhone 15 sẽ được trang bị một tính năng mới mà iPhone 14 và nhiều dòng iPhone trước đó không có.