Các công ty chip phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc

Đạo luật Chips của Mỹ đẩy các công ty bán dẫn vào quyết định khó khăn nếu muốn nhận gói hỗ trợ có tổng trị giá 52 tỷ USD.